Av
Geir Grothen

Anmeldelse. Publisert 1. desember 2003.

Samtalens tynne tråd. Skriveerfaringer
Anders Johansen
Essayistikk
Spartacus, 2003

Av
Geir Grothen

Anmeldelse. Publisert 1. desember 2003.

Samtalens tynne tråd. Skriveerfaringer
Anders Johansen
Essayistikk
Spartacus, 2003

Geir Grothen

Født 1965. Forfatter og kulturviter.