Av
Bård Torgersen

Intervju. Fra Vinduet 2/2008.

Av
Bård Torgersen

Intervju. Fra Vinduet 2/2008.

Bård Torgersen

Født 1967. Forfatter og musiker.