Av
Toril Moi

Intervju. Fra Vinduet 4/1984. Første gang publisert på nett 11. november 1998.

Av
Toril Moi

Intervju. Fra Vinduet 4/1984. Første gang publisert på nett 11. november 1998.

Toril Moi

Født 1953. Professor i litteratur og forfatter.