Av
Ole Øyvind Sand Holth,
Audun Vinger

Intervju. Fra Vinduet 2/2013.

Av
Ole Øyvind Sand Holth,
Audun Vinger

Intervju. Fra Vinduet 2/2013.

Ole Øyvind Sand Holth

Født 1987. Journalist i Klassekampen. Siste bok: En helvetes jobb (Gyldendal, 2019).

Audun Vinger

Født 1974. Bladfyk. Tidligere redaktør av Vinduet