Av
Eivind Røssaak

Intervju. Publisert 29. april 1998.

Mark Poster (1941-2012) var professor i historie ved Universitet i California, Irvine og tidligere leder av Institutt for kritisk teori ved samme universitet. Også tilknyttet Institutt for informatikk ved Irvine.

Av
Eivind Røssaak

Intervju. Publisert 29. april 1998.

Mark Poster (1941-2012) var professor i historie ved Universitet i California, Irvine og tidligere leder av Institutt for kritisk teori ved samme universitet. Også tilknyttet Institutt for informatikk ved Irvine.

Eivind Røssaak

Født 1964. Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

1. *

Se Walter Benjamins essay "Kunstverket i reproduksjonsalderen" fra 1936 i Kunstverket i reproduksjonsalderen: Essays om kultur, litteratur, politikk, utvalgt og oversatt av Torodd Karlsten, Gyldendal Oslo 1975, 2. utg. Oslo 1991.

2. *

Se Roland Barthes "Forfatterens død" fra 1968 i I tegnets tid: Utvalgte artikler og essays, utvalgt og oversatt av Knut Stene-Johansen, Pax, Oslo 1994 og Michel Foucault "What is an Author?" fra 1969 i Language, Counter-Memory, Practice, Cornell, 1977.

3. *

Se f.eks. Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, London, 1984.

4. *

Se Judith Perrolle, "Conversations and Trust in Computer Interfaces," i Charles Dunlop og Rob Kling (red.), Computerization and Controversy New York, Academic Press, 1991.

5. *

Se f.eks. Paul Virilio, "The Third Interval: A Critical Transition," in Verena Conley, ed. , Rethinking Technologies (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993). Jean Baudrillard, The Ecstasy of Communication, New York 1988 og Selected Writings, Stanford 1988.

6. *

Se Emile Zola, The Dreyfus Affair: "J'accuse" & Other Writings, Yale, 1996.

7. *

Se T.W. Adorno/M. Horkheimer: Kulturindustri, oversatt av Arne Sundland, Cappelen, Oslo 1991.