Av
Jan Kjærstad

Intervju. Fra Vinduet 2/1989. Publisert på nett 26. mai 2001.

Av
Jan Kjærstad

Intervju. Fra Vinduet 2/1989. Publisert på nett 26. mai 2001.

Jan Kjærstad

Født 1953. Forfatter og tidligere redaktør for Vinduet.