Av
Maria Horvei

Intervju. Fra Vinduet 1/2018. 

Av
Maria Horvei

Intervju. Fra Vinduet 1/2018. 

Maria Horvei

Født 1988. Kritiker og tidligere redaktør for Vinduet.

1. *

I Erindring om kærligheden ser Tara eit TV-innslag om massakra i Srebrenica, like etter ein særs mislukka lunsj med dottera. Sorga over å ha mislukkast som mor vert overføra til ofra for masemordet. Hennar tilsynelatande sterke kjensler for uretten fører, via eit mellomledd, til ein større offentleg protestaksjon mot det serbiske menneskerettsbrotet.