Av
Maria Horvei

Leiar. Frå Vinduet 2/2019.

Av
Maria Horvei

Leiar. Frå Vinduet 2/2019.

Maria Horvei

Født 1988. Kritiker og tidligere redaktør for Vinduet.

1. *

Stefan Zweig, «Evige øyeblikk», omsett av Ursula Krogvig, Aschehoug, 1969, s. 6.

2. *

Anne Holt, «Homopolitiets hersketeknikk», i Dagbladet 05.02.2003.