Av
Knut Faldbakken,
Helge Rønning

Intervju. Fra Vinduet 4/1977. Publisert på nett 17. februar 2003.

Av
Knut Faldbakken,
Helge Rønning

Intervju. Fra Vinduet 4/1977. Publisert på nett 17. februar 2003.

Knut Faldbakken

Født 1941. Forfatter og tidligere redaktør for Vinduet.

Helge Rønning

 Født 1943. Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.