Av
Knut Faldbakken

Intervju. Fra Vinduet 4/1977. Publisert på nett 17. februar 2003.

Av
Knut Faldbakken

Intervju. Fra Vinduet 4/1977. Publisert på nett 17. februar 2003.

Knut Faldbakken

Født 1941. Forfatter og tidligere redaktør for Vinduet.