Av
Hanna Stoltenberg

Reiseskildring. Fra Vinduet 4/2019.

Av
Hanna Stoltenberg

Reiseskildring. Fra Vinduet 4/2019.

Hanna Stoltenberg

Født 1989. Forfatter og museumsarbeider. Utdannet litteraturviter. Medlem av redaksjonsrådet til Vinduet. Siste bok: Nada (Gyldendal, 2019).