Av
Maria Horvei

Artikkel. Fra Vinduet 3/2020.

Av
Maria Horvei

Artikkel. Fra Vinduet 3/2020.

Maria Horvei

Født 1988. Kritiker og tidligere redaktør for Vinduet.

1. *

Abdirahman Hassan, «Debutanten fra Stovner», Universitas, 22. april 2018. https://universitas.no/sak/64014/debutanten-fra-stovner/

2. *

Sjå t.d. Hilton Als, «Toni Morrison and the Ghost in the House», The New Yorker, 20. oktober 2003. https://www.newyorker.com/magazine/2003/10/27/ghosts-in-the-house 

3. *

Når ein les gjennom tiltaka for auka mangfald som her vert lista opp, med den offentlege samtalen frå sommaren 2020 friskt i minne, er det vanskeleg å ikkje legge merke til parallellen mellom desse, tilsynelatande ukontroversielle tiltaka, og dei svært så omdiskuterte, studentformulerte forslaga til tiltak mot rasisme og for eit breiare pensum på Kunsthøgskolen i Oslo.

4. *

Dåverande Dagbladet-kommentator Erle Marie Sørheim gjekk i fjor gjennom opptakslister til landets skriveskular, og kunne konstatere at svært få av studentane hadde fleirkulturell bakgrunn. Sjå «Like barn skriver best?», Dagbladet.no, 7. juni 2019. https://www.dagbladet.no/kultur/like-barn-skriver-best/71162247