Av
Mattis Øybø

Intervju. Fra Vinduet 2/1999.

Av
Mattis Øybø

Intervju. Fra Vinduet 2/1999.

Mattis Øybø

Født 1971. Forfatter og redaktør i Tiden Norsk Forlag. Siste bok: Den siste overlevende er død (Oktober, 2021).