Av
Brikt Jensen

Forfattersamtale. Fra Vinduet 4/1968. Dette er en forkortet versjon, først publisert på nett 13. desember 2018.

Av
Brikt Jensen

Forfattersamtale. Fra Vinduet 4/1968. Dette er en forkortet versjon, først publisert på nett 13. desember 2018.

Brikt Jensen

(1928-2011) Forfatter, forlagsmann og programleder. Tidligere redaktør for Vinduet.