Av
Rita Paramalingam

Essay. Publisert 11. april 2024.

Av
Rita Paramalingam

Essay. Publisert 11. april 2024.

Rita Paramalingam

Født 1993. Forfatter og jurist. Kommende bok: Susanna, alene (Forlaget Oktober, mai 2024).

1. *

26.05.23 uttalte Sivilombudet at utelukkelse fra fellesskap på grunn av bygningsmessige forhold er ulovlig.