Av
Maria Horvei

Leiar. Frå Vinduet 1+2/2021.

Av
Maria Horvei

Leiar. Frå Vinduet 1+2/2021.

Maria Horvei

Født 1988. Kritiker og tidligere redaktør for Vinduet.

1. *

Mange er dei som trur at det betyr at papirtidsskriftet Vinduet går av med pensjon som 75-åring, men slik er det ikkje: Papirhandkledet vert kasta inn i bladets 75. årgang.

2. *

For meir om norsk tidsskriftsoffentlegheit tvangsmessige trong til å rakke ned på Dagbladet, sjå Simen V. Gonsholts tekst på s. 164.