Av
Jan Kjærstad

Intervju. Fra Vinduet 3/1984. Publisert på nett 17. april 2001.

Av
Jan Kjærstad

Intervju. Fra Vinduet 3/1984. Publisert på nett 17. april 2001.

Jan Kjærstad

Født 1953. Forfatter og tidligere redaktør for Vinduet.