Av
Christian Kjelstrup

Intervju. Fra Vinduet 3/2007.

Av
Christian Kjelstrup

Intervju. Fra Vinduet 3/2007.

Christian Kjelstrup

Født 1974. Redaktør i Vigmostad & Bjørke. Tidligere redaktør for Samtiden. Utdannet litteraturviter og journalist fra Oxford, St. Petersburg og Oslo. 

1. *

Se Sture Allén og Kjell Espmark: Nobelpriset i litteratur. En introduktion (2001), s. 19.

2. *

Se Aldo Keel: Bjørnstjerne Bjørnson. En biografi 1880–1910 (1999), s. 459.

3. *

Hanne Fokdal Barnekow i Politiken 8.10.2006.

4. *

Gabi Gleichmann i Aftenposten 13.10.2006.

5. *

Se Svenska Dagbladet 11.10.2005.

6. *

Agnar Mykle utviklet et spesielt forhold til Nobelprisen, skal vi tro hans biograf Anders Heger. Blant annet skrev Mykle til Nobelkomiteen og ba om forskudd på prispengene han trodde han en gang kom til å vinne. Da Sartre avsto fra prisen, fablet Mykle – enten som et utslag av stormannsgalskap eller storstilt humor, det er vanskelig å si – om å motta to Nobelpriser, den han rettmessig hadde fortjent, og Sartres, som nå var ledig. Se Anders Heger: Mykle. Et diktet liv (1999), s. 386.