Av
John Erik Riley,
Stig Sæterbakken,
Mattis Øybø

Kritikersamtale. Publisert 15. mai 2000.

Av
John Erik Riley,
Stig Sæterbakken,
Mattis Øybø

Kritikersamtale. Publisert 15. mai 2000.

John Erik Riley

Født 1970. Forlagsredaktør og forfatter. Tidligere redaktør av Vinduet.

Stig Sæterbakken

(1966-2012) Forfatter og oversetter.

Mattis Øybø

Født 1971. Forfatter og redaktør i Tiden Norsk Forlag. Siste bok: Den siste overlevende er død (Oktober, 2021).