Av
John Erik Riley ,
Stig Sæterbakken ,
Mattis Øybø

Kritikersamtale. Publisert 15. mai 2000.

Av
John Erik Riley ,
Stig Sæterbakken ,
Mattis Øybø

Kritikersamtale. Publisert 15. mai 2000.

John Erik Riley

Født 1970. Forlagsredaktør og forfatter. Tidligere redaktør av Vinduet.

Stig Sæterbakken

(1966-2012) Forfatter og oversetter.

Mattis Øybø

Født 1971. Forfatter og redaktør i Tiden Norsk Forlag. Siste bok: Den siste overlevende er død (Oktober, 2021).