Av
Iver B. Neumann,
Eivind Røssaak

Samtale. Publisert 16. desember 1998.

Av
Iver B. Neumann,
Eivind Røssaak

Samtale. Publisert 16. desember 1998.

Iver B. Neumann

Født 1959. Direktør ved Fridtjof Nansens institutt. 

Eivind Røssaak

Født 1964. Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.