Av
Iver B. Neumann ,
Eivind Røssaak

Samtale. Publisert 16. desember 1998.

Av
Iver B. Neumann ,
Eivind Røssaak

Samtale. Publisert 16. desember 1998.

Iver B. Neumann

Født 1959. Direktør ved Fridtjof Nansens institutt. 

Eivind Røssaak

Født 1964. Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.