Av
Kaja Schjerven Mollerin,
Trude Rønnestad

Intervju. Fra Vinduet 2/2006.

Av
Kaja Schjerven Mollerin,
Trude Rønnestad

Intervju. Fra Vinduet 2/2006.

Kaja Schjerven Mollerin

Født 1980. Litterat. Tidligere redaktør for Vinduet.

Trude Rønnestad

Født 1976. Redaktør for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal. Tidligere redaktør for den norske utgaven av Granta. Har skrevet hovedoppgave om Alice Munros The Beggar Maid