Av
Carina Elisabeth Beddari

Intervju. Publisert 24. mai 2022.

Av
Carina Elisabeth Beddari

Intervju. Publisert 24. mai 2022.

Carina Elisabeth Beddari

Født 1987. Kritiker. 

1. *

Den meksikanske revolusjonen foregikk mellom 1910 og 1920.