Av
Johanne Fronth-Nygren

Intervju. Fra Vinduet 1/2018.

Av
Johanne Fronth-Nygren

Intervju. Fra Vinduet 1/2018.

Johanne Fronth-Nygren

Født 1980. Oversetter og skribent.

1. *

Vivian Gornick: «Flesh and Blood. Three Encounters with Sons and Lovers», Harper’s Magazine, november 2017.

2. *

Vivian Gornick: Fierce Attachments (FSG 1987 (2005)), s. 140.

3. *

Roland Barthes: How to live together, oversatt av Kate Briggs (Columbia University Press 2013), s. 5.

4. *

Lydia Davis: «Rar oppførsel», Det hun visste, oversatt av Johanne Fronth-Nygren (Cappelen Damm 2011), s. 98.

5. *

Vivian Gornick: The Situation and the Story (FSG 2001 (2002)), s. 69.

 

6. *

11 Vivian Gornick: The Odd Woman and the City (FSG 2015), s. 36.

7. *

Ibid., s. 26.

8. *

Vivian Gornick: The Men in my Life (Boston: MIT 2008), s. x.

9. *

Gornick: Fierce Attachments,  s. 14

10. *

15 Ibid., s. 16.

11. *

Natalia Ginzburg: «My vocation», The Little Virtues, oversatt av Dick Davis (New York: Arcade Publishing 1985 (2016), s. 87.

12. *

Vivian Gornick: «On living alone», Approaching eye level (Boston: Beacon Press 1996), s. 146.

13. *

Blaise Pascal: Tanker, oversatt av Pater Lutz (Oslo: Vidarforlagets Kulturbibliotek 1994), s. 85.

14. *

Gornick: Approaching eye level, s. 138.

15. *

Barthes: How to live together, s. 5.

16. *

Gornick: The Odd Woman and the City, s. 74.

17. *

Ginzburg: The Little Virtues, s. 91.

18. *

Gornick: The Odd Woman and the City, s. 100.

19. *

Ibid., s. 18‒19.

20. *

Barthes: How to live together, s. 22‒23.

21. *

Ginzburg: The Little Virtues, s. 94.

22. *

Vivian Gornick: «Diana of the Crossways», The End of the Novel of Love (Boston: Beacon Press 1997), s. 15.