Av
Christian Kjelstrup

Intervju. Fra Vinduet 1/2006.

Av
Christian Kjelstrup

Intervju. Fra Vinduet 1/2006.

Christian Kjelstrup

Født 1974. Redaktør i Vigmostad & Bjørke. Tidligere redaktør for Samtiden. Utdannet litteraturviter og journalist fra Oxford, St. Petersburg og Oslo.