Av
Jan Kjærstad

Intervju. Fra Vinduet 2/1985. Publisert på nett 3. juni 1998.

Av
Jan Kjærstad

Intervju. Fra Vinduet 2/1985. Publisert på nett 3. juni 1998.

Jan Kjærstad

Født 1953. Forfatter og tidligere redaktør for Vinduet.