Av
Ryan Ruby

Foredrag. Publisert 25. april 2023. 

Les et intervju med Ryan Ruby i Vinduets nyhetsbrev nr. 63.

Av
Ryan Ruby

Foredrag. Publisert 25. april 2023. 

Les et intervju med Ryan Ruby i Vinduets nyhetsbrev nr. 63.

Ryan Ruby

Født 1983. Amerikansk kritiker og skribent, bosatt i Berlin. Siste bok: The Zero and the One. A Novel (Twelve Books, 2017).

1. *

Med «mellomsjiktforfattere» menes ikke nødvendigvis et kvalitativt mellomsjikt, som uttrykket gjerne forbindes med på norsk, men hva artikkelforfatteren i sin opprinnelige versjon omtaler som «midlist authors», en forlagsterm for bøker som ikke er bestselgere, men økonomisk bærekraftige nok til å forsvare utgivelsen. Oversetters anmerkning (og red.anm., forsåvidt).

2. *

Oversatt fra artikkelforfatterens «little magazines», som ikke er en sekkebetegnelse for alle mindre tidsskrifter, men mer spesifikt «artistic work[s] which for reasons of commercial expediency is not acceptable to the money-minded periodicals or presses», slik kategorien i 1942 ble definert av litteraturprofessoren Frederick J. Hoffman. O.a.

3. *

Begrepet «bibliomemoar» ble myntet av Joyce Carol Oates i hennes anmeldelse av Rebecca Meads My Life in Middlemarch i 2014, og definert av Oates som «a subspecies of literature combining criticism and biography with the intimate, confessional tone of autobiography», red.anm.

4. *

Slike programmer er mer institusjonalisert i USA enn i Norge, men Humanioradagene til Universitetet i Oslo kan hevdes å være en norsk versjon, red.anm.