Av
Tonje Vold

Essay. Fra Vinduet 1-2/2021.

Av
Tonje Vold

Essay. Fra Vinduet 1-2/2021.

Tonje Vold

Født 1972. Førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

1. *

Relevant personalia i denne forbindelsen er at Jan Erik Vold er min onkel, mens Henrik H. Langeland er min eksmann fra før Vinduet-perioden hans startet.