Av
Torgeir Holljen Thon

Satire. Fra Vinduet 4/2020.

Av
Torgeir Holljen Thon

Satire. Fra Vinduet 4/2020.

Torgeir Holljen Thon

Født 1989. Journalist og kritiker.

1. *

Frans Falsens doktoravhandling «Skammens patentsmørbrød. En dydsetisk analyse av Florian Speiloddens forfatterskap» (Nord universitet) er godkjent av komiteen, og disputasen vil foregå 17. januar, via Teams.

2. *

Og opplest i NRK P2-programmet «Kulturstripa», i en begeistret, ja nærmest delirisk fremføring.

3. *

Et patentsmørbrød er, for de uinnvidde, et smørbrød med karbonade og speilegg.