Av
Bjørn Ivar Fyksen

Essay. Til temadelen «Kritiske blindsoner» i Vinduet 4/2020.

Av
Bjørn Ivar Fyksen

Essay. Til temadelen «Kritiske blindsoner» i Vinduet 4/2020.

Bjørn Ivar Fyksen

Født 1978. Kritiker i Klassekampens bokmagasin. Siste bok: Almuens opera. Om Trost i taklampa og litterære klasseskiller i Alf Prøysens forfatterskap (Gyldendal, 2020).

1. *

Willy Vlautin, Lean on Pete (Harper Perennial, 2010), s. 184

2. *

Tone Selboe, Leselyst (Kagge forlag, 2018), s. 82–83.

3. *

Willy Vlautin, Northline (Faber and Faber, 2009), s. 140.

4. *

Det er, forsiktig sagt, ikke første gang jeg skriver om dette. Se for eksempel «Uskarpe klassebilder» i Bokmagasinet Klassekampen, 17. januar 2015.

5. *

Financial Times Weekend, 19. november 2016.

6. *

Kjartan Fløgstad, Loven vest for Pecos (Gyldendal, 1981), s. 17.

7. *

Arne Skouen, forord til Oskar Braatens Samlede verker, bind 1 (Aschehoug, 1978), s. ii

8. *

Jan Kristoffer Dale, «De som klipper plenen», om Willy Vlautins Don’t Skip Out on Me (2018) og Jonathan Evisons Lawn Boy (2018), Bokmagasinet Klassekampen, 20. oktober 2018.

9. *

Jan Kristoffer Dale, «Det andre Amerika», Bokmagasinet Klassekampen, 20. oktober 2018.

10. *

Se for eksempel kritiker Bernhard Ellefsens anmeldelse «En blodflekk på kartet», Morgenbladet 10. november 2017 og kritiker Merete Røsviks kommentar «Representasjon og ære», Klassekampen Bokmagasinet 20. januar 2018.

11. *

Sumaya Jirde Ali, «Forfattere med minoritetsbakgrunn risikerer at verkene deres ikke tas seriøst», Morgenbladet 30. november 2018.

12. *

Intervju av journalist Titti Brun, «’Jeg er veldig norsk, samtidig aldri helt norsk’», Fagbladet nr. 10, 2017.

13. *

Intervju av journalist Camilla Norli, «Zeshan Shakar om boksuksessen: Jeg ble helt kjørt mentalt», VG 8. mai 2019.