Av
Øyvind Ellenes

Essay. Fra Vinduet 3/2013.

Av
Øyvind Ellenes

Essay. Fra Vinduet 3/2013.

Øyvind Ellenes

Født 1974. Forfatter.

1. *

Kolon Forlag, 2013.

2. *

Vemund Solheim Ådland: Profylaktisk skjønnhet, J. W. Cappelens forlag, 2004; Ete, J. W. Cappelens forlag, 2005; Repetisjon og åpenbaring, N. W. Damm & Søn, 2007.

3. *

Se Hadle Oftedal Andersen: "Litterær installasjonskunst", Klassekampens Bokmagasinet 8. juni 2013.