Av
Arnstein Bjørkly

Essay. Publisert 6. desember 1999.

Av
Arnstein Bjørkly

Essay. Publisert 6. desember 1999.

Arnstein Bjørkly

Født 1952. Forlagsredaktør og filmskribent.

1. *

Cahiers du Cinéma no. 538, september 1999.

2. *

Alle sitater fra dialogen er basert på Penguin-utgaven av filmmanuset.

3. *

Tittelen stammer fra cockney-uttrykket «As queer as a clockwork orange», en folkelig utgave av Lautréamonts møte mellom en paraply og en symaskin på operasjonsbordet. Se også Burgess: A Clockwork Orange, Penguin (1996), s. 21.

4. *

Norsk utgave Gyldendal, 1999. Prisverdig utgivelse. Og utsøkt omslag.

5. *

Begrepsparet 'heimlich/unheimlich' fra Freuds essay «Das Unheimliche» fungerte som omdreiningspunkt da Kubrick og «gothic novel»-eksperten Diane Johnson skrev manuset til The Shining.

6. *

Eyes Wide Open. A Memoir of Stanley Kubrick, Ballantine Books New York 1999, s. 59-60 og 70-73. På sin nettside har enken, Christiane Harlan Kubrick, tatt sterk avstand fra Raphaels særegne, pseudo-dokumentariske dramatisering av samtalene med S.K. Men det er mulig at også Raphaels sterke aksentuering av slektskapet mellom Christiane og en av Goebbels' yndlingscineaster, Jude Süss-regissøren Veit Harlan (Christianes onkel) og gjengivelse av samtaler der Kubrick angivelig har uttrykt beundring for Hitler, har irritert Christiane Kubrick. Påstander om at Kubrick var antisemitt fester jeg ikke mye lit til, men han la ikke skjul på at han følte seg fremmed for mye av den jødiske arv. Nazi-Tyskland har lenge fascinert Kubrick, i et intervju med Michel Ciment (fra hans Kubrick, Calmann-Lévy, 1980 og senere utgaver, gjengitt i Bjørkly (red): Filmkunstnere om film, Oktober 1995) slår Kubrick fast at det ikke dreier seg om en «tiltrekning» for det tyske, han er heller «fascinert – en fryktelig fascinasjon for nazi-epoken. Det er alt.» Mer enn én kommentator har sett en forbindelse mellom Kubricks egenskaper som «kontrollfreak» og «fascinasjonen» for det gjennomkontrollerte NSDAP-samfunnet. Ikke minst på denne bakgrunn hadde det vært interessant å se hva som kunne komme ut av hans Aryan Papers-prosjekt, som han innstilte tidlig på 90-tallet, filmen skulle visstnok dreie seg om en jødisk gutt og hans tante på flukt innen Das Reich, under dekke av å være «ariske». Kubrick ga visstnok opp prosjektet på grunn av Spielbergs Schindler's List. Men begrunnelsen virker ikke helt overbevisende, all den stund Kubrick sier (op.cit, s. 107) at Holocaust dreide seg om seks millioner mennesker som ble drept, mens Schindler's List handlet om seks hundre som ble reddet. M.a.o.: Det er umulig å lage fiksjon om Auschwitz; Kubrick lander – fra et annet utgangspunkt – ned på samme synspunkt som Shoahs regissør, Claude Lantzmann.

7. *

Kilde: Philip French' anmeldelse i The Observer, 12.september 1999.

8. *

Ifølge kritikeren og vennen Alexander Walker vurderte han til og med Woody Allen som hovedrolleinnehaver.

9. *

To ganger i løpet av EWS ser vi et stort reklameskilt med navnet BOWMAN – en av mange henvisninger til romodysseen i senere filmer. 'Bowman' viser kanskje først og fremst til bueskytteren Apollon, som ikke minst var Gud for profetier i antikkens Hellas (noe Paul Duncan påpeker i The Essential Kubrick, 1999). Navnet kan også, i en film som bruker Also Sprach Zarathustra som leitmotif, sies å alludere til Nietzsches begrepspar apollinsk/dionysisk (senere iscenesatt av Camille Paglia): Bowman – og dr. Harford – er representanter for den apollinske (kognitive, rasjonelle og kjølig-reflekterte) intelligens, men er amatører når det gjelder å forstå de dionysiske (berusede og irrasjonelle) irrgangene til sine nærmeste husholdningspartnere, hhv. HAL og Alice. Kubrick personlig er gjentatte ganger blitt karakterisert som en utpreget «apolliniker», for eksempel av Michael Herr, manusmedforfatter av Full Metal Jacket: «Apollonian not Dionysian, I couldn't see him on the dance floor breaking hearts.» («Kubrick», Vanity Fair august 1999.)

10. *

Bare indirekte, da det dukket opp voldelige gjenger utkledd som «droogs». Kubrick trakk filmen tilbake fra engelsk distribusjon utpå 70-tallet, og den er faktisk ikke tilgjengelig der den dag i dag. Kubrick ble truet på livet både i forbindelse med Clockwork og ikke minst i anledning Barry Lyndon: IRA Provisionals tålte ikke at noen filmskaper viste engelske soldater på irsk jord, om det så var Kubrick og handlingen var lagt til 1750-tallet. Det er mulig de nordirske republikanerne så annerledes på situasjonen etter at publikum i Dublin i overveldende grad trykket Redmond Barry til sitt bryst. Se John Baxter: Stanley Kubrick. A biography, HarperCollins 1997, s. 285-86 og 289-90.

11. *

Alice: «Hmmm … The important thing is we're awake now and hopefully for a long time to come.» Bill: «Forever.» Alice: «Forever?» Bill: «Forever.» Alice: «Let's … let's not use that word, it frightens me.» Dialogen er noe annerledes i romanen, Fridolin sier «for alltid » [für immer] via fortellerstemmen, men Albertine advarer ham: «Niemals in die Zukunft fragen.» Arthur Schnitzler: Traumnovelle, Fischer Taschenbuch Verlag, 6. Auflage: Mai 1999.

12. *

Michel Ciment: Kubrick. Édition définitive. Calmann-Lévy 1999, s. 262

13. *

Nicolas Saada, «Scènes de l'envie conjugale», Cahiers du Cinéma no. 538, anmeldelse av EWS. Tittelen på anmeldelsen – scener fra den ekteskapelige sjalusi/misunnelse – spiller på Bergmans Scener ur ett äktenskaps franske tittel, «Scènes de la vie conjugale.»

14. *

Et tema som er belyst på mange interessante måter i Vagants berømte dobbeltnr. om TAFATTHET, 3/4 1994. I ettertid kan vi tilføye Solstads professor Andersen, som nøler enda lenger enn den rullestolbundne fotografen Jeff i Rear Window med å reagere på bakgårdens skrekkvisjon. Og nylig fikk vi en solstadsk antihelt som i sitt tafatte forsøk på å bli forfatter har like store problemer med å overskride innledningssetningen som The Shinings avsondrede forfatter: «En vakker dag sto han øye til øye med et minneverdig syn.» / «All work and no play makes Jack a dull boy.» T. Singer ender heldigvis ikke som øksemorder, og han gir ikke de imaginære whiskyflaskene vinger.

15. *

«Det fantastiske er den nøling som oppstår når en skapning som kun har kjennskap til naturlovene blir konfrontert med en hendelse som synes å være av overnaturlig karakter.» Tzvetan Todorov: Introduction à la littérature fantastique, Seuil 1970. Min overs.

16. *

Oversatt i Bjørkly (red.): Filmkunstnere om film, Oktober 1995, etter 1987-utgaven av Ciments Kubrick.

17. *

Jonathan Rosenbaum: «In Dreams Begin Responsibilities» – her kan man finne en artig historie om et mulig Kubrick-besøk i New York i 1980.

18. *

På s. 63 i manuset står følgende henvisning å lese: [Couples dance, some naked, some in evening dress, as Nick Nightingale, still blindfolded, is led through the room and away down a corridor.] Vi ser aldri at Nick blir ført vekk. Så vidt jeg kan se er dette den eneste faktiske diskrepans mellom manus og film – og et ørlite indisum på at filmen faktisk ble ferdig, i alle fall ut fra de intensjoner som er nedfelt i manus.

19. *

Under seremonimesterens maske finnes Leon Vitali, som gestaltet den ungdommelig-vonde Lord Bullingdon i Barry Lyndon og siden har fungert som Kubricks personlige assistent. Det var han som fant Danny (Danny Lloyd) til The Shining.

20. *

«The slow, flirtatious revelation of the physical nature of money has a powerful postponing eroticism, a capacity to shock which no nudity can compete with.» Philip Hensher: «Masque of the dead flesh», TLS, 17 september 1999 (anmeldelse av EWS).

21. *

Kuleshovs eksperiment gikk ut på å kombinere ett og samme ansiktsuttrykk med ulike bilder – ansiktsuttrykket ble fortolket forskjellig ut fra objektet det ble kombinert med.

22. *

Sybil Taylor i Walker, Taylor, Ruchti: Stanley Kubrick, Director, Weidenfeld & Nicolson

23. *

Kameras utpeking av mannen på balkongen – svartkledd, venetiansk 1700-tall, stilig, men uhyggelig: Masken har ingen munn – fikk meg umiddelbart til å tenke på Ziegler. En anmelder på nettet var hundre prosent sikker på at han kjente igjen Pollacks øyne bak masken. Men nå sier Pollack til franske Positif (september 1999) at han ikke var med på den scenen! Imidlertid er Pollack overbevist om at Ziegler er «den ansvarlige» bak orgien. (s.18)

24. *

Således blir EWS det fortellertekniske motstykke til Barry Lyndon, der narrator-stemmen tilsynelatende sier alt på forhånd.