Av
Irene Engelstad

Essay. Fra Vinduet 3/2005. Publisert 13. september 2005.

Av
Irene Engelstad

Essay. Fra Vinduet 3/2005. Publisert 13. september 2005.

Irene Engelstad

Født 1944. Professor emeritus, tidligere redaksjonssjef og hovedkonsulent i Gyldendal Norsk Forlag.