Av
Thomas Lundbo

Essay. Fra Vinduet 4/2015.

Av
Thomas Lundbo

Essay. Fra Vinduet 4/2015.

Thomas Lundbo

Født 1971. Oversetter og forfatter. 

1. *

Det var slik Le Mondes anmelder formulerte seg. Libérations kritiker syntes hele boka virket litt «slapp», og dommen til Nouvel Observateurs «chroniqueuse érotique» var at Houellebecqs penn hadde «mistet ereksjonen».

2. *

Carrères artikkel «La résistance n’intéresse pas Houellebecq» («Motstandskamp interesserer ikke Houellebecq») sto på trykk i Le Monde des Livres 09.01.2015 (etter å ha blitt lagt ut på nett 6. januar).

3. *

En slik lesning finner vi for eksempel hos Téléramas anmelder Nathalie Crom («Une satire politique efficace et dérangeante», «En effektiv og ubehagelig politisk satire»», 07.01.2015). Også mange av de norske anmelderne har valgt å framholde kritikken av et ryggesløst politisk establishment som romanens egentlige budskap. Se for eksempel anmeldelsen til NRKs Knut Hoem, «Bravo Houellebecq!», publisert 19.01.2015: nrk.no/kultur/bok/anmeldelse-av-soumission-_underkastelse_-av-houellebecq-1.12159626

4. *

Og som Houellebecq selv hevder romanen handler om, «tanken om at en eller annen religion er nødvendig». Se Lorin Steins intervju med Houellebecq, oversatt og trykt i Morgenbladet 16.01.2015, under tittelen: «Jeg bruker frykt som virkemiddel.»

5. *

Houellebecq har selv uttrykt at han synes science fiction-sjangeren er den mest innovative litteraturen i etterkrigstiden, se essayet «Sortir du XXe siècle», som er gjenopptrykt i Interventions 2, Paris, 2009.

6. *

Anmeldelsen er også nevnt i Cappelen Damms forhåndsteaser om den norske utgivelsen av Houellebecqs roman, på forlagets egen blogg «Forlagsliv». 

7. *

L’Adversaire er nevnt som en av favorittbøkene hans på forfatterens offisielle hjemmeside.

8. *

I anmeldelsen «Skurk, poet, politiker» i Stavanger Aftenblad av 17.02.2014.

9. *

Jeg har ikke noen nøyaktige tall her, men har jo merket en ganske entydig tendens etter å ha holdt på som oversetter i ca. femten år og som forfatter i ca. ti: Bortsett fra de store toppene har mine egne forsøk blitt møtt med en langt større interesse fra kritikerhold enn bøker jeg har oversatt av forfattere som, må jeg uten falsk beskjedenhet innrømme, er svært mye mer betydelige enn meg selv. At en oversatt bok får en eller to anmeldelser totalt, er regelen snarere enn unntaket.

10. *

Som for eksempel i Frode Johansen Riopelles strenge dom i Klassekampens anmeldelse (fra 25. januar 2014), under tittelen «Myte og virkelighet»: «Dette er som om en journalist skulle ha skrevet bok om Karl Ove Knausgårds liv basert på ‘Min kamp’: en øvelse i parafrasering.»

11. *

Fra «Bestselger med bismak» i Aftenposten av 23. januar 2014.

12. *

Fra Vikingstads anmeldelse i Morgenbladet av 24. januar 2014, «Eventyr og brotsverk», der anmelderen sågar refererer til et intervju med forfatteren i The Paris Review som fremdeles ligger ute på nettet, se theparisreview.org/interviews/6254/the-art-of-nonfiction-no-5-emmanuel-carrere

13. *

Se særlig Badious Saint Paul. La Fondation de l‘universalisme, som også finnes i engelsk oversettelse.

14. *

Emmanuel Carrère, Le Royaume, Paris, 2014, s. 281. Heretter kun referert til ved sidetall. Alle henvisninger til denne og andre av Carrères bøker er oversatt av undertegnede hvis ikke annet er angitt.

15. *

Se Emmanuel Carrère, Doktor Romand, overs. av Hilde Sophie Plau, Oslo, 2002, s. 39. Den mest kjente av disse rene fiksjonsromanene er La Moustache («Barten»), som handler om en mann som barberer av seg barten han alltid har hatt, uten at noen merker det, ikke engang hans kone. Mistanken om at de spiller ham et puss, får ham til å miste forstanden. Carrère har selv vært med på å adaptere romanen til en film som var med i programmet La Quinzaine des réalisateurs under Cannes-festivalen i 2005.

16. *

Historikeren Hélène Carrère d’Encausse (f. 1929) har vært kjent i Frankrike som en av landets fremste russlandkjennere. Hun har utgitt en rekke bestselgende bøker om Russland- og Sovjet-relaterte emner og har mottatt flere nasjonale og internasjonale ordener. I tillegg er hun permanent sekretær for Académie Française.

17. *

Emmanuel Carrère, Un roman russe, Paris, 2007, s. 89.

18. *

«Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba: ‘Kom over til Makedonia og hjelp oss!’ Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Vi stakk til sjøs i Troas med kurs for Samotrake og kom dagen etter til Neapolis.» (Apg 16,9–11, Carrères uthevinger) Slik Carrère legger fram denne overgangen, blir den et ekko av en bemerkning som faller noen sider tidligere, mot slutten av kapittelet om hans kristne periode, apropos hans egen fascinasjon for Augustins bekjennelser: «Denne boka, som foregriper Montaigne og Rousseau, den første der et menneske prøver å si hva det har vært, hva som har gjort det til det mennesket det er og ikke et annet, er i sin helhet skrevet i vokativ, og for meg, som i flere år hadde hatt en vag fornemmelse av at jeg en gang måtte gå fra tredjeperson til førsteperson entall, var denne bruken av andreperson en åpenbaring.» (s. 67)

19. *

«Den veien jeg en gang fulgte som troende, skal jeg nå følge den som romanforfatter? Som historiker? Jeg vet ikke ennå, jeg vil heller ikke gi noe endelig svar på spørsmålet, jeg synes heller ikke det er så viktig hvilken hatt man velger. La oss si som undersøker.» (s. 145–146) Carrère bruker substantivet «enquêteur», som helst oversettes med «etterforsker», men betydningen er egentlig videre: En «enquêteur» er en som driver en «enquête», en etterforsking, undersøkelse eller gransking (for å bruke ordbokas definisjoner), en som forhører seg om saksforhold for å rapportere om dem.

20. *

Carrère viser til innledningen til Lukas-evangeliet som et uttrykk for forfatterens pretensjoner om historiografisk vederheftighet: «Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.» (Luk 1,1–4)

21. *

 Carrère lanserer bl.a. – jeg vet ikke om han har belegg for den noe annet sted – hypotesen om at det faktisk var de kristne som sto bak brannen i Roma i 64, slik de ble beskyldt for, «ikke Peter, ikke Paulus, selvfølgelig ikke, [men] elementer som handlet på egen hånd?», og som leste Jesu sentens (iflg. Luk 12,49) ‘Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent’ bokstavelig. «Tross alt ventet alle på verdens undergang. De ba om den i sine bønner.» (s. 482) Slik denne hendelsen er tradert til oss fra Tacitus og opp gjennom den kristne historien, er det blitt en allment utbredt oppfatning at keiser Nero fikk satt byen i brann og ga de kristne skylden. Slik sett tar Carrère romermaktens parti her. I den grad han går inn i noen ideologisk strid i Le Royaume, stiller han seg ellers på samme side som den han identifiserer seg med og sympatiserer med, som er Lukas, det vil si den Lukas han selv framstiller. De jødekristne er her intolerante fundamentalister, Paulus en slags karismatisk guru som ender som tåkefyrste, mens Lukas får representere intellektuell nysgjerrighet, rasjonell kompromissvilje og ideologisk sindighet. Sindigheten og rasjonaliteten er noe han har med i sin intellektuelle ballast som gresk-romersk.

22. *

«Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.» (1. Kor 1,27–29)

23. *

I motsetning til for eksempel slektsbøker i Telemark for perioden 1591–1896. Det er fristende å se Carrères iver etter å anskueliggjøre som det stikk motsatte av Dag Solstads søken mot det «uoppløselige» i sin siste roman, for å illustrere med et hjemlig eksempel.

24. *

Carrère påpeker selv at det hele endrer seg litt når han begynner å nærme seg innholdet i evangeliet og Jesus-skikkelsen, selv om han ikke er troende lenger: «Her står jeg tydelig i stampe. Og helt siden jeg kom i gang med dette prosjektet, skjer det alltid på det samme stedet. Så lenge jeg kan beskrive stridighetene mellom Paulus og Jakob som dem mellom Trotskij og Stalin, går det helt fint, Og å fortelle om perioden da jeg trodde jeg var kristen, det går enda bedre – for å snakke om meg selv er jeg alltid villig til. Men når jeg skal komme inn på evangeliet, blir jeg målløs. Er det fordi det finnes så mange forestillinger, så mye fromhet, så mange ansikter uten modeller i virkeligheten? Eller fordi jeg, om jeg ikke ble grepet når jeg nærmer meg dette farvannet, av frykt og beven, da ville det ikke være noen vits?» (s. 401)

25. *

Carrère bemerker selv, apropos 1500-tallsmalerne som satte de bibelske skikkelsene inn i landskaper og interiører fra Flandern og Toscana, at det var de som egentlig malte realistisk, fordi «det de gjenga, var den egentlige virkeligheten. Det var dem selv, det var den verdenen de levde i» (s. 386).

26. *

Særlig merker man i D’autres vies que la mienne en ærbødighet overfor de omtalte personene som balanserer på kanten av det litt, ja, falske, når han gjør dem – med unntak av portrettet av svigerinnens kollega, som åpenbart er den Carrère identifiserer seg med i den boka – til bærere av all verdens godhet. Strategien blir å la de involverte snakke om seg selv og behendig unngå å komme inn på åpenbart problematiske sider ved personligheten deres, samtidig som han liksom kompenserer ved å framstille seg selv i all sin usselhet som menneske. Det minner litt om det som skjer utover i Min kamp: Når Knausgård etter de to første ganske nådeløse bindene later til å bli klar over hva han egentlig holder på med, blir han plutselig mer forsiktig og begynner å framstille alle andre, unntatt kanskje faren, i et så fordelaktig lys som mulig, mans han øser ut alt mulig agg over seg selv, som er et åh! så forferdelig dårlig menneske. I tilfellet D’autres vies que la mienne skulle det for så vidt bare mangle, når de angjeldende personer er en døende svigerinne og hennes familie, og et par som mister sin datter i tsunamien i 2004, men selv i en bok som Limonov, om den på alle måter nokså tvilsomme figuren Eduard Limonov, som frivillig vervet seg på serbisk side i Balkan-krigen, opptrer Carrère stadig vekk som en til dels heroiserende apologet.

27. *

Carrère tar opp det han kaller Lukas’ dårlige rykte, og bruker et par sider på å prøve å renvaske ham; blant annet viser han til Pasolinis oppgitte filmprosjekt om Paulus, der handlingen skulle legges til krigen, med nazistene som romerne og motstandsfolkene som de kristne, mens Lukas skulle framstilles som en slags lunken relativist, som en som unngår å ta parti og derfor blir kollaboratør. En scene skulle vise Lukas sittende ved skrivebordet, der han skriver «i en hyklersk, eufemistisk, formell stil, inspirert av Satan», som det står i manus.

28. *

Litt tynn empiri, dette, men jeg kan supplere med at Carrère gjennomgående fikk svært gode kritikker for Le Royaume i fransk presse. Et viktig unntak var Pierre Assouline på den innflytelsesrike bloggen «La République des Lettres» (som ligger under portalen til Le Monde), der han beskyldte Carrère for å være overfladisk i tilnærmingen, trivialiserende, belærende om helt elementære forhold, og generelt for å mangle kildekunnskaper. Se larepubliquedeslivres.com/lego-peplum-demmanuel-carrere/

29. *

I sitt verk Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, 1913. For øvrig, rett skal være rett her, også Carrère har innvendinger mot Renans åpenbare anakronismer, som når han omtaler Jesus som «prototypen på ‘den galante mann’» (s. 182), men han hevder likevel at Vie de Jésus er mer «instruktiv» lesning enn «99 % av bøkene som hvert år utkommer om samme tema» (s. 181).

30. *

Ikke bare var det vanlig praksis på denne tiden, men det viktigste indisiet er at Paulus i noen tilfeller presiserer at det er han selv som har skrevet brevet, i andre uttrykker han seg i vi-form, dessuten er enkelte av brevene skrevet fra fengsel.

31. *

«Jeg får en idé: Hva om den første historien [Lukas] hørte, er den siste i boka han skriver senere: møtet i Emmaus? Han navngir bare den ene av de to reisende. Hva om den andre var Filip?» (s. 329)

32. *

Carrère refererer særlig til hendelsen som ble den direkte foranledningen til skrivingen av D’autres vies que la mienne: «Jeg tenker på natten etter at min svigerinne Juliette døde, da vi besøkte hennes gode venn Étienne, som ble opprinnelsen til D’autres vies que la mienne.» (s. 343) I denne romanen erindres denne episoden noe annerledes, og litt mindre epifanisk: Her tar Étienne selv kontakt etter å ha fortalt Carrère og de andre som var samlet, om noe av det som hadde knyttet ham spesielt til avdøde, nemlig deres felles sykehistorie, i og med at begge ble rammet av Hodgkins syndrom som helt unge og overlevde, men ikke uten varige mén. Han antyder overfor Carrère at dette burde interessere ham som forfatter. Idéen oppleves først som tvingende etter at han tenker på dette dagen etter.

33. *

Jeg har uttrykt meg på lignende vis i en innledning til en samtale om dokumentariske tegneserier på Norsk Sakprosafestival, med tittelen «Tegnet virkelighet», på Litteraturhuset i Oslo 25.10.2014. Innledningen ligger ute på internett: oversattsakprosa.wordpress.com/2014/11/14/tegnet-virkelighet/

34. *

Det er selvfølgelig mange flere elementer som inngår i Paulus’ legitimering av seg selv som apostel. En svært grundig undersøkelse av Paulus’ selvframstilling finnes i Preben Jordals artikkel «‘En torn i kroppen’ – Paulus i Korint» i ovennevnte énutgavestidsskrift Teologi, red. av Shafieian og Sværen, Oslo, 2012, s. 247–281.

35. *

Det er for eksempel ikke tilfeldig at framstående medlemmer av Sovjets kommunistparti i mellomkrigstiden opptrer så hyppig i denne boka – dette er et felt Carrère selv sier han har en lidenskapelig interesse for.

36. *

Op.cit., s. 40.

37. *

Op.cit., s. 132.

38. *

Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, Paris, 2010, s. 69. Som nevnt formuleres også et slags oppdrag i Carrères møte med en kollega av hans avdøde svigerinne (se note 32 over), Étienne, idet vedkommende sier: «Du burde jo interessere deg, du, for denne historien. […] Kanskje det er noe for deg.»

39. *

Emmanuel Carrère, Limonov, overs. av Kjell Olaf Jensen, Oslo, 2014, s. 304.

40. *

I Un roman russe formuleres også et negativt oppdrag gjennom moren: «Emmanuel, jeg vet at du har planer om å skrive om Russland, om din russiske familie, men jeg ber deg om en ting, og det er at du ikke rører faren min, ikke før jeg er død.» Op.cit., s. 315.

41. *

Sitert etter Bernhard Ellefsens artikkel «Mørkets varme hjerte» i Vinduet 3/2015, s. 312.

42. *

Under tittelen «Vi är kåta på kulturmannen» i Aftonbladet 2. juni 2015.

43. *

Under tittelen «Det kulturen vil ha» i Morgenbladet 5. juni 2015.

44. *

Tittelen henspiller på den stadige omskrivingen av historien som foregikk i Sovjetunionen. Etter henrettelsen av innenriksminister Lavrentij Berija i 1953 ble oppslagene om ham i offisielle leksika klippet ut og erstattet med en artikkel om Beringstredet.

45. *

I Téléramas litteraturnummer 20.08.2014.