Av
Anna Kleiva

Fra Vinduet 4/2020.

Av
Anna Kleiva

Fra Vinduet 4/2020.

Anna Kleiva

Født 1985. Forfatter og gjendikter. Kommende utgivelse: Hennes oversettelse av Eve Babitz' Late dagar, ville netter (Cappelen Damm, mars 2022).

1. *

Ei omtrent like lite tilfredsstillande omsetting av denne undertittelen frå Babitz si andre bok kunne vere «verda, kroppen og LA».

2. *

Frå «Heroine», i Slow Days, Fast Company. Alle tekstutdrag er omsette av A.K.

3. *

Essayet er basert på notat Babitz gjorde i 1997, og vart ferdigstilt i 2019.