Av
Marianne Koch Knudsen

Essay. Fra Vinduet 2/2016.

Av
Marianne Koch Knudsen

Essay. Fra Vinduet 2/2016.

Marianne Koch Knudsen

Født 1952. Forfatter og tidligere forlagsredaktør.