Av
Ida Lødemel Tvedt

Essay. Fra Vinduet 4/2020.

Skrevet som etterord til Thomas Lundbos norske oversettelse av René Girards Syndebukken (Teori & Praksis forlag, 2020). Gjengitt med tillatelse.

Av
Ida Lødemel Tvedt

Essay. Fra Vinduet 4/2020.

Skrevet som etterord til Thomas Lundbos norske oversettelse av René Girards Syndebukken (Teori & Praksis forlag, 2020). Gjengitt med tillatelse.

Ida Lødemel Tvedt

Født 1987. Essayist.