Av
Preben Jordal

Essay. Fra Vinduet 4/2020.

Av
Preben Jordal

Essay. Fra Vinduet 4/2020.

Preben Jordal

Født 1972. Kritiker.

1. *

Den engelske oversettelsen av Eg er ein annan, som utkom samtidig med den norske, heter interessant nok I is another. Mens Fosse i den norske utgaven nøyer seg med å gjengi «Je est un autre» på fransk, som andre binds motto, er altså Rimbaud-henvisningen enda mer eksplisitt i den engelske.

2. *

Som jeg, kanskje noe overraskende, vil hevde er en kunstnerroman nettopp fordi det er en fortelling om kunstneren som mislykkes i å løsrive seg fra det som hindrer ham i å bli kunstner i tradisjonell forstand. Han må derfor omdikte forestillingen om kunstneren i en vitalistisk agrarfantasi, der gården fungerer som verksted, hvilket også gir mening lest mot oppfølgeren Kvinnor ropar heim (1935). Takk til Eirik Vassenden for givende utveksling om dette.

3. *

Som Tom Egil Hverven bemerker i sin anmeldelse av Septologien I–II: Det andre namnet: «I mer enn tjue år har Jon Fosse skrevet dramaer og fortellinger hvor menn ved navn Asle spiller ulike roller. I Septologien I–II drømmer han om å drukne seg. Ved starten av Ein sommars dag (1997) har han druknet for lenge siden. I begynnelsen av Andvake (2007) kjemper Asle for å unngå å bukke under for kulde og mørke, på jakt etter husrom sammen med gravide Alida», Hverven, «Gjentakelsens problem», i: Klassekampen Bokmagasinet, 07.09.2019, s. 13.

4. *

I Trilogien (2014), som består av kortromanene Andvake (2007), Olavs draumar (2012) og Kveldsvævd (2014), foregår handlingen først på Dylgja og deretter i Bjørgvin. I Septologien (2019–2021) er nåtidshandlingen lagt til Dylgja og Bjørgvin, med lengre tilbakeblikk til fortidige hendelser i Barmen, Stranda og Aga.

5. *

Jon Fosse, Septologien III–V: Eg er ein annan, Samlaget, Oslo, 2020, s. 64. Følgende sidehenvisninger skjer i brødteksten.

6. *

«Mystikk» må her ikke primært forstås som personlige beretninger om ekstatiske gudserfaringer, men som det å befatte seg med spørsmålet om hvordan kontakt mellom Gud og det menneskelige subjekt forandrer menneskets oppmerksomhet, og hvilke følger dette får for sannhetserkjennelse og forpliktelse til handling. Jeg støtter meg her og i det følgende på Berhard McGinns kapittel om Nikolaus av Cusanus i McGinn, The Harvest of Mysticism in Medieval Germany, Vol. IV of The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism, New York, 2005, s. 432–482. (Her s. 432.)

7. *

Se Mysteriet i trua. Ein samtale mellom Jon Fosse og Eskil Skjeldal, Samlaget, Oslo, 2015, s. 59 og 160. Bokens motto er for øvrig hentet fra Nikolaus Cusanus’ De Deo abscondito (1444), og Cusanus nevnes på sidene 13, 59, 71, 94, 125 og 160.

8. *

Se McGinn, ibid., s. 438f.

9. *

Mysteriet i trua. Ein samtale mellom Jon Fosse og Eskil Skjeldal, Samlaget, Oslo, 2015, s. 151f.

10. *

Fosse er som kjent sterkt inspirert av Beckett, Vesaas, Hamsun og av det Brecht kalte «den pontifikale linjen i tysk poesi»: Hölderlin, Rilke, Trakl, Celan. Som oversetter har han de seneste årene oversatt senromantikere og modernister som Georg Büchner, James Joyce, Franz Kafka, Georg Trakl og Peter Handke.

11. *

Bernhard Ellefsen, «Sannheten i en stekepanne», Morgenbladet nr. 43, 23.–29. oktober 2020, s. 42–43.