Av
Aslak Gurholt

Essay. Publisert 6. september 2022.

Teksten er skrevet til utstillingen «Fakler og Lanterner – Billigbokens ansikt», som vises på Grafill i Oslo 8. september til 2. oktober 2022.

Av
Aslak Gurholt

Essay. Publisert 6. september 2022.

Teksten er skrevet til utstillingen «Fakler og Lanterner – Billigbokens ansikt», som vises på Grafill i Oslo 8. september til 2. oktober 2022.

Aslak Gurholt

Født 1981. Grafisk designer, billedkunstner og forfatter. Siste bok: Corona før korona (Flamme Forlag, 2020).

1. *

O.B., «Skriftens hensikt», Markedsføring nr. 12, 1966.

2. *

Kjempefaklene skulle ifølge forlaget bestå av «et kresent utvalg av standardverker og aktuell fagbetont litteratur – bøker som tidligere ikke er oversatt, eller som her utgis for første gang».

3. *

Studiefaklene var ifølge omslagstekstene «rimelige utgaver av bøker som er særlig egnet til undervisningsbruk eller som 'pluss-lesning', på høyere eller lavere nivå. Som regel vil de allerede være pensum innenfor et fag, men Studiefaklene er ikke lærebøker i snever forstand. De gir levende orientering til alle som søker innsikt på et spesielt felt, enten man leser til en eksamen eller ikke.»

4. *

I boken sin Vakre damer og blodig død –  Den norske pocketbokas historie 1949–1994 (Bladkompaniet 1994) beskriver Willy B omslaget til Agnar Mykles Sangen om den røde rubin på følgende nedlatende måte: «Kari Nordby er kreditert dette omslaget, hvor virkelig fantasien har glimret ved sitt fravær. Tittelen i røde bokstaver, forfatterens navn i sorte, og begge deler på en gul bunn.»

5. *

Disse bøkene med kvadrater fremstår nesten som en serie. Dette kjenner jeg meg igjen i. Når man designer ulike ting i høyt tempo er det uunngåelig at ikke enkelte grep gjentas, bevisst eller ubevisst. For eksempel har jeg selv laget en slags uoffisiell serie med bøker utgitt av ulike forlag der et foto er plassert nederst på forsiden (som Nordbys kvadrat) på en grå bakgrunn.

6. *

Under arbeidet med Tor Eystein Øverås' bok Fakkelen er tent! (Gyldendal, 2022) fikk jeg den samme følelsen som jeg fikk under mitt første møte med Kari Nordby, da Øverås ser ut som dobbeltgjengeren til den britiske designeren Fraser Muggeridge, som jeg ved flere anledninger har samarbeidet med.

7. *

Som ikke var den første Gombrowicz-utgivelsen til Gyldendal, heller: I 1966 kom Forførelsen og i 1967 Kosmos.