Av
Jan Erik Vold

Essay. Fra Vinduet 3-4/1971. Publisert på nett 7. april 1999.

Av
Jan Erik Vold

Essay. Fra Vinduet 3-4/1971. Publisert på nett 7. april 1999.

Jan Erik Vold

Født 1939. Poet og kritiker. Tidligere redaktør for Vinduet.