Av
Trygve Riiser Gundersen

Foredrag. Publisert 10. desember 2022.

Av
Trygve Riiser Gundersen

Foredrag. Publisert 10. desember 2022.

Trygve Riiser Gundersen

Født 1970. Forlagsmedarbeider og kritiker. Siste bok: Haugianerne. Enevelde og undergrunn (Cappelen Damm, 2022).

1. *

Michel Foucault: Diskursens orden. Tiltredelsesforelesning holdt ved Collège de France 2. desember 1970, oversatt av Espen Schanning, Oslo: Spartacus 1999. Det franske ordet discours kan bety både tale og diskurs i faglig forstand, i sitatet her velger jeg å oversette ordet med «tale», selv om Schaanning konsekvent har valgt diskurs – det er gode argumenter for begge løsninger.

2. *

Mikhail M. Bakhtin: Spørsmålet om talegenrane, oversatt av Rasmus Slaattelid, Bergen: Ariadne Forlag 1998, s. 11.

3. *

Ibid. s. 30–31.

4. *

Johan Bjørge, Einar Sørlie, Ingvald Torvik: Innsikt og utsyn. Norsk sakprosa. 1: Individ, arbeid, samfunn, Oslo: Fabritius 1955.

5. *

Pipping sitert etter Johan L. Tønnesson: Hva er sakprosa?, Oslo: Universitetsforlaget 2008, s. 19.

6. *

Georg Johannesen: Om den norske skrivemåten. Eksempler og moteksempler til belysning av nyere norsk retorikk, Oslo: Gyldendal 1981, s. 19.

7. *

Michel de Certeau: The Mystic Fable. Volume Two: The Sixteenth And Seventeenth Centuries, overs. Michael Smith, University of Chicago Press 2015, side 1-2.