Av
Marcel Proust

Essay. Oversatt og annotert av Aud Øvregard. Fra Vinduet 1/1992. Publisert på nett 4. november 1998.

Av
Marcel Proust

Essay. Oversatt og annotert av Aud Øvregard. Fra Vinduet 1/1992. Publisert på nett 4. november 1998.

Marcel Proust

(1871-1922) Fransk forfatter.

1. *

Her, som så mange steder, har Proust ikke fullført setningen.

2. *

Lundis, "Mandager", var en artikkelserie forfattet av Sainte-Beuve, som utkom hver mandag gjennom ti år i avisen Le Constitutionnel.

3. *

I På sporet av den tapte tid (norsk oversettelse bind 11, Uten Albertine, s. 175-79) gjenfinner vi dette avsnittet, noen steder nesten ordrett. Det viser i hvilken grad Contre Sainte-Beuve ikke bare er en forberedelse til romanverket, men også direkte glir over i det.