Av
Rolv Nøtvik Jakobsen

Essay. Publisert 9. desember 1998.

Den alminnelige
Steinar Opstad
Dikt
Kolon, 1998

Renselse
Tore Renberg
Roman
Tiden, 1998

Av
Rolv Nøtvik Jakobsen

Essay. Publisert 9. desember 1998.

Den alminnelige
Steinar Opstad
Dikt
Kolon, 1998

Renselse
Tore Renberg
Roman
Tiden, 1998

Rolv Nøtvik Jakobsen

Født 1957. Førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

1. *

Religiøse sanningar må nemleg prøvast på sjølve saksinnhaldet akkurat som til dømes i naturvitskaplege sanningar: "Sankta Teresa kunde ha havt eit nervesystem som på den godslegaste ku, og det vilde likevel ikkje berga teologien hennar dersom det synte seg, når ein prøvde han etter dei andre merki, at han ikkje dugde. Og på hi sida, kann han greida prøva etter desse andre merki, så gjer det ingenting frå eller til kor hysterisk eller jamvegtslaus i sitt nervesystem sankta Teresa kann ha vore då ho var hjå oss her på jordi." Sjå William James: Religiøs røynsle i sine ymse former. Ein etterrøknad um mannanaturi. Umsett frå engelsk av Olav Raknes, Oslo 1920, side 16.

2. *

Karin Moe beskriv dette presist i artikkelen "Gud i litteraturen 1998": "Gud fører ikkje ordet som i Det gamle testamentet, det er ein mild tale, ein menneskeleg tale: ja, eg vil sei at det må vera menneskesonen, som her kjem til orde, det milde hjarta, den skarpe hjernen, Jesus." Sjå Klassekampen 31. oktober 1998, side 15.

3. *

Samme stad sidene 14-16 særleg s. 14

4. *

I motsetnad til det religiøse geniet, gjeld dette ein som berre er religiøs av gamal vane. Med James sine ord: "Han har ervt sin religion, som andre hev laga ferdig for han, so han berre hev turvt etterlikna den gamle formi og halda på ho av vane. Det vil lite nytta oss å studera dette andrehands religiøse livet." Sjå James: samme verk side 5

5. *

Sitert etter Arnold Eidslott: Passchendaeles ruiner, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1998, s. 176.