Av
Atle Kittang

Essay. Fra Vinduet 3/1986. Publisert på nett 16. desember 1998.

Av
Atle Kittang

Essay. Fra Vinduet 3/1986. Publisert på nett 16. desember 1998.

Atle Kittang

Født 1941. Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.