Av
Kim Robin Klev

Essay. Fra Vinduet 3/2019.

Av
Kim Robin Klev

Essay. Fra Vinduet 3/2019.

Kim Robin Klev

Født 1992. Journalist. 

1. *

Fra et intervju med Burt Caesar, sitert i David Austin, Dread Poetry & Freedom: Linton Kwesi Johnson and the Unfinished Revolution, Pluto Press, 2018.

2. *

Ibid.

3. *

Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, Grove Press, 1961, s. 15.