Av
Liv Køltzow

Essay. Fra Vinduet 3/1988. Dette er en versjon av teksten som ble publisert på nett 6. mai 1998.

Av
Liv Køltzow

Essay. Fra Vinduet 3/1988. Dette er en versjon av teksten som ble publisert på nett 6. mai 1998.

Liv Køltzow

Født 1945. Forfatter og dramatiker.

1. *

Fra Marcel Proust: På sporet av den tapte tid

Og hvad angår "åndens glæder", kunne jeg så bruge det navn om de kolde og golde konstateringer, som mit klartskuende øje eller min skarpe dømmekraft opsummerede uden mindste glæde, og som forblev ufrugtbare? Men det er undertiden i det øjeblik da alt synes os tabt, at det varselglimt når os, der kan frelse os; man har banket på alle de døre, som ikke vender ind til noget, og den eneste dør, hvorigennem man kan komme ind, og som man forgæves kunne have søgt efter i hundrede år, den løber man uafvidende imod – og den åbner sig.

Medens jeg tumlede med disse bedrøvelige tanker, var jeg kommet ind i Palæ Guermantes' gård, og i min distraktion havde jeg ikke set en vogn der kørte frem. På chaufførens råb fik jeg lige tid til at vige rask til side; og da jeg rykkede baglæns, kom jeg til at snuble over nogle groft tilhugne brosten, bak hvilke der lå en vognremise. Men i det øjeblik, jeg fik ligevægten igjen og satte min fod på en brosten, der lå lidt dybere end den foregående, veg al min modløshed for den samme lyksalighet, der på forskellige tidspunkter var blevet mig skænket af træer, jeg havde ment at genkende på en køretur omkring Balbec, ved synet af kirketårnene i Martinville, ved smagen af en lille sandkage dyppet i min te, alle de mange fornemmelser, jeg har talt om, og hvoraf Vinteuils sidste værker syntes mig at danne en syntese. Som i det øjeblik, da jeg nød sandkagen, var al ængstelse med hensyn til fremtiden, al intellektuel tvivl splittet. Den tvivl, der nys var faldet på mig om mine litterære evners virkelighed, ja, endog om litteraturens virkelighed, var nu hævet som ved trylleri. Denne gang lovede jeg dog mig selv ikke at slå mig til ro med den kendsgerning, at jeg ikke vidste, hvorfor de uløselige vanskeligheder – uden at jeg på nogen måde havde gennemtænkt dem på ny, uden at jeg havde fundet noget afgørende argument – i et nu havde mistet al deres betydning, som tilfældet var den dag, da jeg havde smagt på en sandkage, dyppet i en kop te. Den lyksalighed, jeg nå havde følt, var utvivlsomt den samme som den, jeg havde følt, da jeg spiste sandkagen, og hvis dybtliggende årsager jeg dengang havde opsat at eftersøge. Den rent materielle forskel lå i de fremmanede billeder. Et dybt himmelblå berusede mine øjne; en følelse af friskhed, af strålende lys omgav mig, og i mit ønske om at fange den uden at vove at røre mig mere, end da jeg nød smagen af sandkagen, samtidigt med at jeg søgte at lade det, den mindede mig om, nå ind til mig, blev jeg stående uden at bryde mig om, at jeg var til latter for en talløs mængde chauffører, og gentog bevægelsen fra før med den ene fod på den højereliggende og den anden på den lavereliggende brosten. Hver gang jeg blot rent materielt gjorde det samme skridt, var det til ingen nytte for mig, men dersom det lykkedes mig at glemme selskabet hos Guermantes og genfinde den fornemmelse, jeg havde haft ved at stille mine fødder således, strøg det blændende og utydelige syn på ny forbi mig, som om det sagde til mig: "Grib mig i flugten, hvis du besidder kraft dertil, søg at løse den lykkens gåde, jeg forelægger dig." Og næsten straks genkendte jeg den da; det var Venedig, som alle mine anstrengelser for at skildre det og de såkaldte øjeblikksbilleder, taget af min hukommelse, aldrig havde fortalt mig noget om, men som den fornemmelse, jeg engang tidligere havde haft, da jeg trådte på to ulike høje fliser i Sankt-Markus baptisteriet, havde givet mig tilbage igen sammen med alle de andre fornemmelser, der den dag havde været forenede med denne bestemte fornemmelse, som i forventning var blevet liggende på deres plads i rækken af de glemte år, hvorfra et brat tilfælde nu bydende havde hentet dem frem.

2. *

Fra Barbara Raskin: Hetetokter

Å være unge og nygifte på slutten av femtitallet og på begynnelsen av sekstitallet var herlig, fordi ekteskapelig sex den gangen kunne sammenlignes med å drikke alkohol etter at forbudstiden var over. Bare det å kunne gjøre det hvis og når en hadde lyst, gjorde det spesielt. Derfor lå det alltid en overflod av seksuelt overskudd over sammenkomstene våre. Det lå et skjær av sex over ekteskapets unge, deilige ansikt, og parene følte en enorm seksuell godvilje mot hverandre. Folk kom og gikk og snakket om Alexandriakvartetten og Durrells tohodete uhyrer – de kjønnssammenbundne og tydeligvis uatskillelige siamesiske tvillingene – mann og kone.

"Jeg tror sekstiårene tok rotta på oss," sier Elaine ettertenksomt. "Det var så vilt. Vi var gift, men ingen følte seg gift. Eller så var ekteskapet irrelevant eller noe. Det var så mye forskjellig. Og nå er alt borte."

"Ja, ja, vi får redde det som reddes kan," sier jeg energisk, til tross for følelsen av uendelig tretthet. "Jøss, så sulten jeg er."

"Jeg går og ser om vi har noe mat." Elaine reiser seg igjen – ruvende, men allikevel spøkelsesaktig i nattkjolen. "Mitt største problem er at jeg er politisk utbrent. Vil du også ha en ny drink?"

Jeg rekker henne motvillig glasset.

Politikk spilte en viktig rolle for oss.

Det er få som har vært på valgseierfester over det rent lokale plan. På den annen side reiste vi hvert fjerde år på demokratenes landsmøte for å holde oss politisk orientert, selv om vi ofte ankom med forskjellige menn. I Miami i 1972 var det en som spurte Sheril om hun var marxist. Hun tenkte seg litt om og sa: "Nei, jeg er demokrat." Vi var alltid demokrater, hvis det da ikke var et reformforslag på trappene, selvfølgelig. Noen av oss anså seg til og med som opprørere.

3. *

Fra Alberto Moravia: Mannen som ser

Blant de mange litterære teoriene som jeg etterhvert har kommet til å utarbeide gjennom de forelesningene jeg gir mine sløve og likegyldige studenter og det med en generøsitet som jeg senere har angret på og skammet meg over, er det én som i den senere er blitt stående for meg med en skremmende klarhet, og det er den følgende: voyeurisme, eller "kikking" om man vil, ligger til grunn for all fortellekunst og nok enda tydeligere for all filmkunst. Derimot ser jeg den ikke i skulpturen eller i maleriet, fordi dette er kunstformer som fremstiller noe statisk, og kikkeren betrakter ikke først og fremst objektet, men bevegelsen; hvordan objektet ter seg. I tillegg bør oppførselen til den som blir betraktet også ha preg av noe streng privat, noe som ikke bør sees uten at det frembringer en følelse av å begå noe taktløst, med mindre man da ikke er en kikker. Sagt på en annen måte, og da holder jeg meg utelukkende til litteraturen, lar en romanforfatter oss få se ikke bare det vi utmerket godt kunne ha vært vitne til, men også ting og hendelser som bare en kikker ville kunne ta del i. Fremstillinger av såvidt offentlige hendelser som et ball eller en parlamentskonferanse kan vanskelig sies å ha elementer av kikking i seg, mens en beskrivelse av noe så privat som en seksualakt er åpenbart voyeuristisk. Man har jo ganske enkelt ikke samleie rett for øynene på andre, så når en forfatter skildrer to mennesker som ligger sammen, lar han oss på sett og vis se denne hendelsen gjennom et tenkt nøkkelhull. Voyeurismen hos forfatteren blir også ofte fordoblet ved at hendelsene blir fortalt som sett gjennom en av bokens personer, som for eksempel i den berømte scenen hos Proust der fortellerpersonen betrakter Monsieur de Charlus mens denne elsker med giletier'en Jupien.

4. *

Fra W.A. Mitgutsch: Den man elsker tukter man

Juling, det betydde aldri et spontant raseriutbrudd, som kunne etterfølges av flauhet og forsoning. Det begynte med et blikk, som forvandlet meg til et kryp. Og så tausheten, da ingenting var avgjort og det likevel ikke var som het å slippe unna. Forseelsen var omgitt av taushet, den ble aldri formulert. Ingen forklaringer eller unnskyldninger. Brøden stod der, fra bananflekken på kjolen til spisevegring, ubotelig, og plutselig var den blitt symbolet på en ondskap som aldri kunne straffes nok. Hent teppebankeren,  kommanderte hun, eller, hent stokken. Det var en tykk trestokk som hun i årenes løp slo i stykker på meg. Og den knekkede stokken ble så vidnesbyrd om en skyld det ikke fantes fullgod bot for. Skulle hun latt rettferdigheten råde, hadde hun vært nødt til å slå meg i hjel. At hun hver gang lot meg komme levende fra det, skyldte jeg hennes oppofrende morskjærlighet, det var som Guds nåde, du kunne aldri gjøre deg fortjent til den. Selv etter at jeg forlengst var klar over hvor nytteløst det var, kastet jeg meg hver gang ned foran henne, slo armene rundt knærne hennes og tryglet, kjære mamma, vær så snill, kjæreste mamma, jeg skal aldri gjøre det mer, det lover jeg, kors på halsen, du kan ta fra meg alt, men vær så snill, ikke slå meg. Hun bøyde seg aldri ned til meg, ansiktet var alltid like utilnærmelig, som om hun var redskap for en høyere makt. Jeg våget aldri la være å lystre, men gikk sutrende bak forhenget ved trappen, hvor stokken og teppebankeren hang bortgjemt, på hver sin plass, orden skal det være, og hver ting på sin plass. Hva skjedde fra det øyeblikket da jeg nølende rakte henne avstraffelsesinstrumentet?  Det husker jeg ikke, jeg vet bare at helvete brøt løs, slik måtte det gå for seg i helvete, smerte og smerte og smerte med mellomrom som kroppen lynraskt regnet ut, men uten å kunne verge seg, ikke ved å vri seg eller løpe, for slaget traff bare en annen legemsdel.  

5. *

Fra Milan Kundera: Tilværelsens uutholdelige letthet

Det enestående ved jeget skjuler seg nettopp i det det er umulig å forestille seg ved det enkelte menneske. Vi kan bare forestille oss det som er identisk hos alle mennesker, det de har felles. Det individuelle "jeg som skiller seg ut fra det almene, altså det det både er umulig å gjette seg frem til og å beregne på forhånd, det første vi må avsløre, oppdage og erobre hos den andre.

I de ti siste årene han var lege, hadde Tomas utelukkende beskjeftiget seg med menneskets hjerne; han visste derfor at det ikke er noe det er vanskeligere å gripe enn jeget. Mellom Hitler og Einstein, mellom Bresjnev og Solsjenitsyn er det langt flere likheter enn forskjeller. Hvis vi skulle uttrykke denne tanken med et tall, kunne vi si at det finnes en milliondels forskjell mellom dem og 999999 milliondeler likhet.

Tomas var besatt av ønsket om å oppdage denne milliondelenog gripe fatt i den; det var det som ga besettelsen hans for kvinner en mening. Han var ikke besatt av kvinnene, han var besatt av det det er umulig å forestille seg hos hver av dem, han var med andre ord besatt av denne milliondelen med forskjell som skiller den ene kvinnen fra de andre.

(Kanskje hans kirurgiske lidenskap på dette punktet falt sammen med forførerlidenskapen hans. Han slapp ikke den innbilte skalpellen, ikke engang når han var sammen med elskerinnene sine. Han ville gripe fatt i noe som lå begravet dypt inne i dem; og for å få til det, måtte han rive opp det overfladiske hylsteret deres.)

Man er selvfølgelig i sin fulle rett når man lurer på hvorfor han lette etter milliondelen med forskjell i kjønnslivet. Kunne han ikke finne den f.eks. i ganglaget, i de forskjellige kvinnenes kulinariske smak eller i estetiske preferanser?

6. *

Fra Marcel Proust: På sporet av den tapte tid

Hans død blev af Françoise modtaget med større medlidenhet enn Albertines. Hun antog straks rollen som grædekone og kommenterede erindringen om den døde med jammerklager og fortvivlede påstande. Hun skiltede bestandig med sin sorg og fik kun et tørt ansigt og vendte hovedet bort, når jeg røbede min store sorg, som hun ville give det udseende af, at hun ikke havde set. For som så mange andre nervøse mennesker nærede hun dyb afsky for andres nervøsitet, der åpenbart lignede hendes egen alt for meget. Hun elskede nu at gøre opmærksom på det mindste hold i ryggen eller svimmelhedsanfald, hun havde haft. Men når jeg talte om et af mine ildebefindender, blev hun stoisk og alvorlig igen og lod, som om hun ikke havde hørt det. Françoises øjne fyldtes av tårer; men gennem dem så man bondekonens grusomme nysgerrighed. Naturligvis følte Françoise deltagelse med fru de Marsanes' sorg, og det af hele sit hjerte, men hun var ked af, at hun ikke kendte den form, denne sorg havde antaget, og at hun ikke kunne forskaffe seg synet af dens jammer. Og da hun så gerne ville have grædt og ønskede, at jeg skulle se hende græd, sagde hun for at komme i gang: «Jeg bliver så underlig ved det!»

Også hos meg spejdede hun efter spor af sorg med en begærlighed der havde den virkning, at jeg simulerede en vis følelsesløshed, når jeg talte om Robert. Og åpenbart mere af efterlignelseslyst, og fordi hun havde hørt det sige (thi der eksisterede visse klichéer i køkkenregionen ligesom i digterklubberne), blev hun, dog ikke uden at lægge en vis fattigmandstilfredshed i sine ord, ved med at gentage: «Alle hans rigdomme kunne ikke hindre ham i at dø ligesom en anden én, og nu nytter de ham slet ikke.» Hushovmesteren benyttede lejligheten til at sige til Françoise, at det selvfølgelig var sørgeligt, men at det ikke talte ret meget ved siden af de millioner af mennesker, der faldt hver dag trods alle de anstrengelser, regeringen gjorde sig for at skjule det. Men denne gang lykkedes det ikke hushovmesteren at forøge Françoises sorg, som han havde troet. Hun svarede blot: «Det er rigtigt nok, at de også dør for Frankrig, men vi kender dem jo ikke, det er mere interessant, når det er folk, man kender.» Og Françoise, der fandt fornøjelse i at græde, tilføjede yderligere: «De må endelig passe på og sige til meg, hvis det står noe om markiens død i bladene.»

7. *

Fra Marcel Proust: På sporet av den tapte tid

På samme måde havde smagen af den lille sandkage genkaldt Combray hos meg. Men hvorfor havde billederne af Combray og Venedig det ene og det andet øjeblik skænket mig en glad vished, tilstrækkelig til uden andre beviser at gøre døden til noget ligegyldigt for mig? Medens jeg spurgte mig selv derom og var fast bestemt på endnu i dag at finde svaret, var jeg kommet ind i Palæ Guermantes, fordi vi altid lader den tilsyneladende rolle, vi spiller, den dag rollen som gæst, gå forud for den indre fornødenhet. Men da jeg var nået op på første sal, bad en hushovmester mig gå indenfor i et lille salon-bibliotek, med en buffet, indtil det musikstykke, der blev spillet, var forbi, da prinsessen havde givet ordre til, at dørene ikke måtte åbnes under udførelsen. I dette øjeblik kom en anden påmindelse, der styrkede den, de ujævne brosten havde givet mig, og opfordrede mig til at gå videre i min opgave. En tjener havde nemlig i sine frugtesløse anstrengelser for ikke at gøre støj klirret med en ske mod en tallerken. Den samme art lyksalighed, som de ujævne fliser havde skænket mig, fyldte mig på ny. Fornemmelsen var en ganske anden, af stærk varme, blandet med en lugt af røg, dæmpet af den friske luft af et skovparti, og jeg opdagede, at det, der syntes mig så ubehageligt, var den samme række træer, jeg havde fundet så kedelig at iagttage og beskrive, og som jeg nu et øjeblik, i en slags bedøvelse, syntes at stå lige overfor, i færd med at trække den ølflaske op, jeg havde i kupéen, i den grad havde, før jeg endnu havde fået tid til at fatte mig, den ganske tilsvarende lyd av skeen mod tallerken givet mig illusioner af den hammer, hvormed en jernbanemand havde ordnet noget ved et waggonhjul, medens vi holdt stille foran den lille skov. Da kunne man have troet, at de tegn, som den dag skulle drage mig ud af min modløshed og gengive mig min tro på litteraturen, med villie havde mangfoldiggjort sig; thi en hushovmester, der havde været i prinsen af Guermantes' tjeneste, havde genkendt mig, og for at spare mig for at gå hen til buffeten havde han bragt mig et lille udvalg af småkager og et glas orangeade ind i biblioteket. Jeg tørrede mig om munden med en serviet, han havde givet mig. Men ligesom en person fra Tusind og een nat, der uden at vide af det nøjagtigt udfører de ceremonier, der fremkalder en lydig ånd, synlig for ham alene, parat til at bære ham langt bort, gik der øjeblikkelig et nyt himmelblåt syn forbi mine øjne.

8. *

Fra Marcel Proust: På sporet av den tapte tid

Jeg forstod også, at livet kan anses for ringe og ubetydeligt, skønt det i særlige øjeblikke forekommer så smukt, fordi man i det første tilfælde bedømmer det efter noget helt andet end det selv, efter billeder, der ikke bevarer noget af livet, og derfor undervurderer det. I det højeste noterede jeg, som en ren biting, at den forskel, der er mellem hvert af de virkelige indtryk – forskelle, der forklarer, at en ensartet skildring af livet ikke kan ligne – rimeligvis beroede på følgende årsag: at selv det mindste ord, vi har sagt på et særlig tidspunkt af vort liv, den ubetydeligste gestus, vi har gjort, var omgivet af og belystes af genskæret af ting, som logisk set ikke hørte sammen med dem og er blevet udskilt fra dem af forstanden, der ikke havde mindste anvendelse for dem til brug for ræsonnementer, men midt i dem – her aftenens rosenrøde refleks på en landlig restaurants blomsterklædte mur, en fornemmelse af sult, attrå efter kvinder, glæde over luksus, hist havets blå spiraler i morgenlyset omkransende musikstrofer, der dukker delvis op deraf som undiners skuldre – ligger gebærden, den enkleste handling, lukket inde som i tusinde indesluttede kar, hvoraf hvert enkelt er fyldt med ting af absolut forskellig form, duft, temperatur; for ikke at tale om, at disse kar, der er fordelt over hele vort liv i dets vækst, alle de år, hvor vi ustanseligt har forandret os, om så blot med hensyn til drøm og tanke, er anbragt i helt forskellige højder og giver os fornemmelsen af sært varierede luftlag.

9. *

Fra Marcel Proust: På sporet av den tapte tid

I forbigående bemærkede jeg, at der ville blive store vanskeligheder ved at skabe det kunstværk, jeg allerede følte mig forberedt til at tage fat på, uden bevidst at have besluttet mig dertil. For jeg burde jo egentlig udføre de på hinanden følgende partier i et på en vis måde forskelligt stof. Det stof, der ville passe til erindringer om morgenen ved havets bred, ville være noget helt andet end det, der passede på eftermiddage i Venedig, være et derfra skarpt adskilt, nyt stof med en særegen gennemsigtighed og sonoritet, kompakt, opfriskende og rosenrødt – og igen noget andet, dersom jeg ville skildre aftenerne i Rivebelle, hvor varmen i spisesalen, der vendte ud mot haven, begyndte at opløses, at falde igen og aflejre sig, medens et sidste skær endnu oplyste roserne på restaurationens væg, og dagens sidste vandfarver endnu var synlige på himlen. Jeg gled hurtigt hen over alt dette; der var noget andet, der på en mere bydende måde æggede mit sind: nemlig at søge årsagerne til denne lykkefølelse, det præg af sikkerhed, hvormed den påtvang sig – en undersøgelse, jeg i sin tid havde udskudt. Denne årsag begyndte jeg at ane, når jeg sammenlignede disse lyksalige indtryk indbyrdes: de havde det tilfælles, at jeg følte dem på én gang i det nuværende øjeblik og i et fjernt øjeblik, fordi lyden av skeen mod tallerkenen, flisernes ujævnhed og smagen af sandkagen nåede så langt, at de lod fortiden gøre indgreb i nutiden og fik mig til at nære tvivl om, i hvilken af de to perioder jeg befandt mig. Sandheden var nok den, at det væsen, der dengang nød dette indtryk hos mig, nød det i det, der var ens for det på en fjern dag og nu, i det tidløse, der lå i det; et væsen, der kun viste sig igen, når det ved en af disse lejligheder, hvor fortid faldt sammen med nutid, kunne befinde sig i det eneste milieu, hvor det var i stand til at leve, at nyde tingenes egentlige natur, det vil sige uden for tiden. Det forklarede, hvorfor min ængstelse for døden var ophørt i det øjeblik, jeg ubevidst havde genkendt smagen af den lille sandkage; i dette øjeblik var jo det væsen, jeg dengang havde været, et tidløst væsen, følgelig uden bekymring for fremtidens omskiftelser. Det væsen var aldrig kommet til mig, havde aldrig åbenbaret sig for mig, undtagen når jeg var uvirksom, ikke optaget af umiddelbar nydelse, hver gang analogiens mirakel havde ladet mig slippe væk fra nutiden. Kun dette væsen havde magten til at lade mig slippe væk fra nutiden. Kun dette væsen havde magten til at lade mig gjenfinde de henfarne dage, den tabte tid, overfor hvilket min erindrings og min forstands anstrengelser bestandig led skibbrud.