Av
Martin Paulsen

Essay. Fra Vinduet 1/2016.

Av
Martin Paulsen

Essay. Fra Vinduet 1/2016.

Martin Paulsen

Født 1978. Instituttleder ved Institutt for fremmedspråk, Universitet i Bergen.

1. *

Sally McGrane, «The Abuse of Ukraine’s Best-Known Poet», i The New Yorker 08.03.2014.

2. *

Tamara Hundorova,, «Vorosjylovhrad i porozjnetsja», i Litaktsent 08.02.2011, litakcent.com/2011/02/08/voroshylovhrad-i-porozhnecha; Alexander Kratochvil, «Neue Heimat Vorošylovgrad? Žadans poetische Ost-Ukraine», i Studi Slavistici 8/2011, s. 221–229; Pavlo Shopin, «Voroshylovhrad Lost: Memory and identity in a novel by Serhiy Zhadan», i Slavic and East European Journal 57/3 2013, s. 372–387; Tanya Zaharchenko, «While the Ox Is Still Alive: Memory and emptiness in Serhiy Zhadan’s Voroshylovhrad», i Canadian Slavonic Papers LV/1–2 2013, s. 45–69.

3. *

Shopin 2013, s. 373.

4. *

Zjadan, sitert i Kratochvil 2011, s. 223

5. *

Shopin 2013, s. 373.

6. *

Zaharchenko 2013, s. 66.

 

7. *

Ellen Rutten, Julie Fedor og Vera Zvereva, «Introduction: Old Conflict, New Media: Post-Socialist Digital Memories», i Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States, red. av Ellen Rutten, Julie Fedor og Vera Zvereva, London, 2013, s. 1–17.

8. *

Margrethe Søvik, «Festival og frispråklighet i 1990-tallets Ukraina», i Den nye vodkaen. Seks artikler om russisk, ukrainsk og hviterussisk samtidslitteratur, red. av Bernhard L. Mohr og Martin Paulsen, Oslo, 2005, s. 88–110.

9. *

Serhij Zjadan, Vorosjylovhrad, Kharkiv, 2010, del 1, kapittel 1. Boka er lest som e-bok, og referansene er derfor gitt til kapittel, ikke sidetall.

10. *

Zjadan 2010, del 1, kapittel 6.

11. *

Zjadan 2010, del 1, kapittel 6.

12. *

Anatolij Jefimenko, «Rejderstvo abo rynok kontrolju», i Jurydytsjnyj zjurnal 11/2008.

13. *

Mange av karakterene i romanen har kjælenavn. Hovedpersonen Herman går også under kortformen Hera. Idrettsskaden (Travmovanyj) er kallenavnet til Sjura og er en referanse til en gammel fotballskade.

14. *

Zjadan 2010, del 2, kapittel 8.

15. *

Hundorova 2011.

16. *

Zjadan 2010, del 1, kapittel 10.

17. *

Zjadan 2010, del 1, kapittel 5.

18. *

Hundorova 2011.

19. *

Shopin 2011, s. 373.

20. *

Zjadan 2010, del 2, kapittel 10.

21. *

Zaharchenko 2013, s. 64.

22. *

Zjadan 2010, del 2, kapittel 10.

23. *

Zjadan 2010, del 2, kapittel 10.

24. *

Zakharchenko 2013, s. 64.

25. *

En slik sammenstilling er et kroneksempel på postmodernistisk språkføring i ukrainsk samtidslitteratur og finner sin parallell hos Zjadans forfatterkollega Jurij Andrukhovytsj, som brukte en tilsvarende formulering i åpningen av sin roman Rekreatsii fra 1992 og høstet kraftig kritikk for det. Se Martin Paulsen, «Jurij Andruchovyč og det postsovjetiske ukrainske språket», i Terminal Øst. Totalitære og posttotalitære diskurser, red. av I. Lunde og S. Witt, Oslo, 2008, s. 201–214.

26. *

Oleksandr Lasjtsjenko, «Novu krajinu treba buduvaty vlasnorutsj, a ne u ‘Feisbutsi’ – Zjadan», Radio Svoboda 02.01.2016.