Av
Hadle Oftedal Andersen

Essay. Deler av denne teksten har stått på trykk i Vagant og Dag og Tid. Publisert 10. februar 1999.

Av
Hadle Oftedal Andersen

Essay. Deler av denne teksten har stått på trykk i Vagant og Dag og Tid. Publisert 10. februar 1999.

Hadle Oftedal Andersen

Født 1969. Kritiker og universitetslektor.