Av
Heming H. Gujord

Essay. Fra Vinduet 2/2018.

Av
Heming H. Gujord

Essay. Fra Vinduet 2/2018.

Heming H. Gujord

Født 1968. Professor i nordisk fagdidaktikk/litteratur ved Universitetet i Bergen.

1. *

Kjartan Fløgstad, «Dikt og spelmannsmusikk» (Gyldendal, 1993), s. 195.

2. *

Fløgstad, Etter i saumane (Gyldendal, 2016), s. 181.

3. *

Roland Barthes, Lysten ved teksten (Solum, 1990), omsett av Arne Kjell Haugen; S/Z (Blackwell, 1992), omsett av Richard Miller; I tegnets tid. Utvalgte artikler og essays (Pax, 1994), utval, omsetting og innleiing ved Knut Stene-Johansen.

4. *

Fløgstad, Fyr og flamme. Av handling (Samlaget, 1980), s. 11.

5. *

Fløgstad, Dikt og spelmannsmusikk (Gyldendal, 1993), s. 195.

6. *

Jan Erik Vold, Mor Godhjertas glade versjon. Ja (Gyldendal, 1968), s. 237.

7. *

Fløgstad, Dikt og spelmannsmusikk, s. 194.

8. *

Fløgstad, U3 (Samlaget, 1983), s. 54.

9. *

Fløgstad, Dikt og spelmannsmusikk, s. 195.

10. *

Fløgstad, Etter i saumane (Gyldendal, 2016), s. 286ff.

11. *

Atle Kittang, «Til forsvar for autonomiestetikken – rett forstått», i Samtiden 1/2004.

12. *

Fløgstad, Den hemmelege jubel (Samlaget, 1970), s. 25.

13. *

Fløgstad, «Ordlyden» (Samlaget, 1983), s. 10f.