Av
Georg Johannesen

Essay. Fra Vinduet 1/1973.

(Det som i originalteksten var asterisker, er blitt omgjort til tallnoter.)

Av
Georg Johannesen

Essay. Fra Vinduet 1/1973.

(Det som i originalteksten var asterisker, er blitt omgjort til tallnoter.)

Georg Johannesen

(1931-2008) Poet, essayist og professor i retorikk.

1. *

N. bygger på parlamentarismen (snakkismen) og legger derfor med utgangspunkt i Johannes-evangeliets logos-lære avgjørende vekt på at det fins ytringsfrihet i Norge. De kristne hovedsymboler fortolkes i norsk retning innenfor et strengt dualistisk verdensbilde. N. er kommet til verden for å frelse verden ved å påvirke den innenfra. Ekstreme retninger innen n. hevder at universet er skapt av Olav Aukrust. N. er beskrevet i moderne science-fiction-litteratur, bl. a. av Jonathan Swift og Ludvig Holberg. I de siste tiår har n. også fått tilhengere i utlandet, bl. a. i SS-divisjon Viking og den kjente «Look-to-Norway»-rørsla i USA.

2. *

Tredeling av det norske forsvar i skipsredere (marine), romanforfattere (hær) og lyrikere (luftforsvar) har militærteknisk bakgrunn i Immanuel Kants Kritik der kleinen Vernunft før Kant erkjennelsesteoretisk i Kritikk av dømmekraften foretar en tredeling i erkjennelsesformene: 1. Estetikk (lyrikk), 2. Etikk (romaner) og 3. Religion (skipsfart). Kant er Norges nasjonalfilosof under nyrealismen.

3. *

En allusjon til første verdenskrig kan vi muligens også spore via en allusjon til Krimkrigen: Kristin Lavransdatter opptrer under Svartedauen i Korset som Florence Nightingale under The Charge of the Light Brigade. Undset fremsetter her den kjente «Mann = ond/kvinne god»-teorien. Jfr. Lukrets De rerum natura og kvinnekuppet i Oslo bystyre 1971.

4. *

Det fins også holdepunkter for en slik fastholdelse av romanens varekarakter allerede på annen side av åpningsbindet Kransen. Sigrid Undset skriver der om sin far: «Han samlet på få år meget jord under sine hender».

Her kan leserne kanskje finne en innfallsport til et naturalistisk tidsskjema igjen. Hvis vi tenker oss en lett omkastning av årstall: 1306 = 1905, altså minus 6 århundrer + 6 år eller pluss 1 år i forhold til 1905 og husker samtidig at den norske kongeætten døde ut i 1319 mens første verdenskrig sluttet i 1918 og NATO ble opprettet i 1917, må vi kunne ha lov til å forestille oss at Sigrid Undset med «få år» her henspiller symbolsk på de tolv gullårene, at for eksempel arkeolog Ingvald Undset kunne ha kjøpt skipsaksjer hos Rolf Stenersen eller Harry Fett (Røster fra norsk middelalder) og deretter plassert pengene i hus etter hus på Lillehammer i stedet for å delta i «Hjelp Russland»-bevegelsen eller i norsk avdrikking av kongepjolter (= champagne + konjakk). Dette som en mulig lesning.

5. *

Roman = «prosafiksjon». Prosafiksjon at forfatteren ikke røper sine dypere hensikter direkte, men stiliserer og grupperer «virkelighetselementer» i en formverden som tas for gitt av leserne. Etymologisk betyr «roman» forandring til en ny romanform som er mer forståelig, dvs. mer tillitvekkende og «ny».

6. *

Da romanens formhistorie var nådd et sluttpunkt i 1911, vender romantikkens allvitende romanforfatter tilbake som litteraturhistoriker. I 1830 sa han; «Grevinne X dro 4. mars 17-prikk-prikk til sitt gods i Y.» Hundre år etter sier han: «Arne Garborg er født på Garborg i Time på Jæren den 25. januar 1851 .. . Moren, Ane Oline Jonsdatter, var en gladere og mildere natur.» .

Visst var hun det. Men hva er «natur»? A. H. Winsnes vet det.

7. *

Utbredt undergrunnslitteratur på norsk jord, geometrisk aksellererende økning i antall norske debutanter og reklamebyråer, aritmetisk synkende gjennomsnittsalder for norske kunstnere osv. osv. peker fram mot et samfunn der nyfødte nordmenn straks begynner å skrive dikt som det tar 73,4 år å lese. Vi ser også en overgrunnslitteratur ta form etter mønsteret «Gjør-det-sjølv»! Kulturredaktørene i våre to største aviser er våre to største lyrikere, og nynorsk dramatikk blir i 1980 utelukkende skrevet, spilt, instruert og sett av Norges eneste nynorske teatersjef. Vår største statsminister er i år vår største forfatter (Einar Gerhardsen).

8. *

Jfr. Vigelands avløser: A. Haukelands monumenter over seg selv i form av gigantiske sølvpapir.