Av
Jan Inge Reilstad

Essay. Publisert 9. desember 1998.

Av
Jan Inge Reilstad

Essay. Publisert 9. desember 1998.

Jan Inge Reilstad

Født 1963. Forfatter og kritiker. Festivalsjef for KÅKÅnomics.

1. *

Niels Stensen: "Indledningsforelesning til anatomiske demonstrationer i Fremvisningsauditoriet i København 1673", i Opera Philosophica, ed. Maar (Kbh. 1910) II 249ff, her fra Retorisk årbok 1998, Senter for Europeiske Kulturstudier, UiB, 1998.

2. *

Alexander L. Kielland i brev til sin søster, malerinnen Kitty Kielland, når han får nyss i at hun ønsker å forsøke seg som forfatter, her fra Tor Obrestad: Sannhetens pris, Cappelen, Oslo, 1996, s. 333.