Av
Dag Solstad

Essay. Fra Vinduet 3/1968. Publisert på nett 26. mai 1999.

(Det som i originalteksten var en asterisk, er blitt omgjort til en tallnote.)

Av
Dag Solstad

Essay. Fra Vinduet 3/1968. Publisert på nett 26. mai 1999.

(Det som i originalteksten var en asterisk, er blitt omgjort til en tallnote.)

Dag Solstad

Født 1941. Forfatter.

1. *

Etter at dette var skrevet, kom meldingen om at Yvonne skulle opp på Trøndelag Teater. Gledelig.